آموزش

آموزش نوازندگی ویولن

در راستای فراگیری هنر نوازندگی ویولن، علاقه مندان می توانند در دوره های آموزشی این ساز شرکت نمایند.

شیوه آموزش:
- منطبق با سلسله مقالات “برنامه مدون آموزش ویولن” در بخش مقالات آموزشی سایت
مدرس:علی نوربخش

*دریافت اطلاعات بیشتر از طریق صفحه “تماس با من”

جهت آشنایی با نوازندگان، الگوهای نوازندگی، آثار و ساز ویولن می توانید به صفحه فیسبوک وب سایت ویول به آدرس www.facebook.com/viol.ir مراجعه نمایید.